Fukt og lekkasje teknikk as  foretar inspeksjoner av alle typer bygninger og bygningskonstruksjoner for private, selvstendig næringsdrivende og offentlige eiendomsbesittere.  En skadevurdering på stedet vil gi gode og riktige løsninger av bygningstekniske og inneklimarelaterte problemer.